top of page

יהודה הלוי 20, נתניה

מיקום:  רחוב יהודה הלוי 20, נתניה.

 

אפיון:   פרויקט תמ"א 38, הוספת 12 יחידות דיור. חיזוק המבנה לעמידה בתקני רעידת אדמה, תוספת ממ”ד, חצר ומרפסות שמש לדירות קיימות, חידוש חזיתות, מערכות ושטחים ציבוריים. הפרויקט כולל הקמת חניון רובוטי תת קרקעי ל 13 מכוניות תת קרקעי מתחת לעמודי בנין קיימים תוך תליית הבנין עד להקמת החניון בשיטת TOP DOWN.

סטטוס: בביצוע.

bottom of page