top of page

קפלינסקי 40–42, ראשל"צ

מיקום:  רחוב קפלינסקי 40–42, ראשל"צ.

 

אפיון: פרויקט תמ"א 38, הוספת 22 יחידות דיור בשני בניינים. חיזוק הבניין לעמידה בתקני רעידת אדמה, תוספת ממ"ד ומרפסות שמש לדירות קיימות, חידוש חזיתות, מערכות ושטחים ציבוריים. הקמת חניונים הכוללים בחלקם מתקני חניה והקמת מעלית.

סטטוס: בשלבי היתר.

bottom of page