top of page

רמז 23, נתניה

מיקום:  רחוב רמז 23, נתניה.

 

אפיון:  פרויקט תמ"א 38, הוספת 10 יחידות דיור וחניון. חיזוק המבנה לעמידה בתקני רעידת אדמה, תוספת ממ”ד ומרפסות שמש לדירות קיימות, חידוש חזיתות, מערכות ושטחים ציבוריים, והקמת מעלית.

סטטוס: לקראת סיום.

bottom of page