top of page

שמעוני 43, ירושלים

מיקום:  רחוב שמעוני 43, ירושלים.

 

אפיון:  פרויקט תמ"א 38 יוקרתי, הוספת 16 יחידות דיור וחניון לבניין בן 23 יחידות. חיזוק המבנה לעמידה בתקני רעידת אדמה, תוספת ממ”ד ומרפסות שמש לדירות קיימות, חידוש חזיתות, מערכות ושטחים ציבוריים והקמת מעלית.

סטטוס: בשלבי היתר.

bottom of page