top of page

הציונות, חולון

מיקום:  רחוב הציונות 29-39, חולון

 

אפיון:  פרויקט תמ"א 38, הוספת 72 יחידות דיור חדשות על 96 קיימות בשישה בניינים. חיזוק המבנים לעמידה בתקני רעידת אדמה, תוספת ממ”ד ומרפסות לדירות קיימות, חידוש חזיתות, מערכות ושטחים ציבוריים. הקמת חניון ל-168 מקומות חניה בשלוש קומות תת קרקעיות והקמת מעליות.

סטטוס: בביצוע.

bottom of page